...a každý kámen prodchnut myšlenkou...

Nevtíravá, jímavá velebnost, konejšivost a intimita starobylého hradu Krakovec jsou hmatatelnou ukázkou vrcholného myšlení a velkého umění gotické architektury, proto si dovolím říci, že zde stojí odvážně pojaté dílo, které vzývá dodnes svou majestátnou jedinečností k obdivu a pokoře a je pro nás pro všechny přístupnou odměnou.
Krakovec nás uvádí do výjimečné atmosféry doby Václava IV., doby gotického manýrismu, doby krásného slohu, doby krásných madon, a seznamuje s vrcholnou architektonickou jednotností, originálností i určitou „nepochopitelnou složitostí“ a tvarovou bohatostí klenebních systémů.


Více o hradu


Akce

festival ARTORZO - festival vnitřních světů

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Krakovec u Rakovníka

15. 6. 2024 – 16. 6. 2024

13.00 – 1.00

Josef Fousek - hudební a básnický recitál

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Krakove u Rakovníka

4. 7. 2024

20.00 – 21.30


Projekty NPÚ

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: