Zřícenina královského hrádku Jenčov

V křivoklátských lesích severně od Nižbora je zřícenina královského hrádku Jenčov. Hrad se ukrývá na strmé skalce v údolí potoka Vůznice (Pohodnice), byl tvořen pouze dvěma zděnými stavbami.

Palác o třech místnostech zaujímal nižší část skalky nad dnes z části zasypaným příkopem. Do budovy vedly dvoje dveře. Jejich ostění jsou sice již vylámána, ale zůstaly alespoň kapsy po závorách a záklenkové kameny. Strop přízemí paláce byl trámový, ve větší místnosti je patrno šest kapes po trámech, v menší se zachovaly pouze čtyři. Ve zdech paláce se nacházejí také otvory po trámech lešení. Klenuté okno směřující nad šíjový příkop je nejzachovalejším z otvorů přízemí paláce. Druhé okno nalezené při archeologickém průzkumu v červenci roku 2008 je zachované pouze z části. Na východním nároží stavby se zachoval otisk vytrženého ostění a kapsa závory. Pravděpodobně se jedná o vstup do úzkého dvorku mezi palácem a skálou, jejíž nejvyšší místo zaujala malá obdélná obytná věž (donjon), z níž se do dnešních dnů dochovala značná část přízemí. Přístup do věže byl nejspíše až v prvním patře stavby, v přízemí se nedochoval žádný vstupní otvor. V předhradí lze předpokládat ještě lehké, nejspíše dřevěné ohrazení.
Ke stavbě Jenčova bylo použito místního lomového kamene, který byl vrstven do nepravidelných řádek. Místy lze ve zdivu nalézt i gotickou cihlu.

zdroj: Spolek hradu Jenčova