Z hradu na hrad

Tip na 35kilometrový výlet z Točníka na Krakovec.

Související památky

Z hradu Točníka po červené turistické značce směr Zbiroh, do lesa Rošoška, k obrázku sv. Veroniky pod Holým vrchem (skály s předkeltským osídlením, výhledy) na rozcestí se zelenou značkou (6,2 km)

– dále po zelené značce do vsi Líšná (1,6 km), hájovna Na Chrastech – pobyty Mikoláše Alše (sestra), kostel sv. Václava na návsi s rybníkem z roku 1169 postavený sedláckou rodinou Opatrných, tajemný dům čp. 7

– pokračujeme po zelené značce na zříceninu hrádku Řebřík severozápadně od Líšné (2 km), na tomto místě stála do 16. století dnes již zaniklá ves stejného jména, skrovné terénní stopy po vsi a hradu, z vesnice pozůstal kostel sv. Petra a Pavla, připomínaný již roku 1341, přestavěný barokně roku 1726, křížová cesta Adriany Skálové, příležitostné koncerty vážné hudby

– dále po zelené značce přes kohoutovské polesí k Jankovskému mlýnu na Zbirožském potoce (6,3 km), možnost koupání, lidová architektura v nedalekém Ostrovci a mlýně, filmování „Ranč U zelené sedmy“, možnost odbočení k přírodní rezervaci Skryjská jezírka skalnatým kaňonem Zbirožského potoka a zpět na trasu se vrátit od Podmokelského mlýna po silnici do Podmokel (cca 5 km, 90 min) navíc

– pokračujeme po zelené značce nad údolím Vejvanovského potoka (vyhlídka, skály) až do Podmokel (4 km), první písemná zmínka o obci pochází z roku 1045, kdy český kníže Břetislav I. věnoval osm poddaných ve vsi Podmoklech (in villa Podmocleh) Břevnovskému klášteru, vesnická památková zóna, zámeček se znakem Michnů z Vacínova, sochy: Kalvárie, Panna Marie Immaculata, sv. Jan Nepomucký, za vesnicí v roce 1771 nalezen keltský poklad (roztaven Fürstenbergy, odbočka ze značky), pomník odbojové skupiny Františka Froňka z Podmokelského mlýna

– stále po zelené značce do Zvíkovce (2 km), hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní zámek, sloup sv. Františka na návsi, 3 hostince, kemp, ubytování, půjčovna lodí, most přes Berounku

– dále po červené turistické značce k ústí potoka Javornice do Berounky (1,5 km)

– po červené značce nádherným údolím potoka Javornice až k Machovu mlýnu u ústí Šípského potoka do Javornice (5 km), tradiční skautské tábory již od První republiky, přírodní rezervace Dubensko, samota Čertovec, bývalý Kubův mlýn, osadu Marek (křížení zelené značky), Machův mlýn (ubytování)

– odbočíme doprava po červené značce přes Jankovic mlýn na hrad Krakovec (3 km), stavebníkem hradu, založeného 1311, byl křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok, vedoucí královské dvorní hutě a jeden z oblíbenců krále Václava IV. Hrad jím zbudovaný byla velkolepá výtvarně vyspělá luxusní stavba, směle konkurující obytným komfortem hradům královským. Roku 1414 zde hostil Jindřich Lefl z Lažan Jana Husa před cestou do Kostnice

– nocovat můžete na nedalekém Uhrovic mlýně a ráno se svézt na velbloudovi nebo koni (6 km)