Prohlídka hradu (základní okruh)

Prohlídková trasa uvádí návštěvníky do výjimečné atmosféry doby Václava IV., doby gotického manýrismu, doby krásného slohu a seznamuje s vrcholnou architektonickou jednotností, originálností, určitou „nepochopitelnou složitostí“ i tvarovou bohatostí Krakovce, včetně vyvstavšího obrazu Jana Husa a je určená pro všechny příchozí (silně zdravotně omezení jednotlivci se nedostanou bez pomoci do sklepních prostor).

Popis prohlídkové trasy:
Hrad je přístupný po celodřevěném, nově ručně tesaném mostu, jehož konstrukce vychází z tvarosloví pozdního středověku, po jeho překonání vstoupíme do hlavní brány, která vedla kdysi gotickou věží. Z brány vstupujeme na parkán a mezibraní. V parkánu před věží nacházíme polozasutou studnu. Uprostřed ční zbytky mohutné bašty, polookrouhlé věže, pod níž je ve skále vysekaný sklep zvaný lidomorna.

Do vnitřního hradu se vcházelo z mezibraní druhou, kdysi též jednopatrovou branou, šikmo natočenou a vtlačenou mezi západní obytné křídlo a obrannou baštu chránící předhradí. Nyní je tato brána po základy rozmetána.
V rozsáhlém dvoupatrovém paláci, tvořícím svým půdorysem písmeno „U“, vytvářelo okázaly přepych i soukromí, členění na 27 obytných místností. Obytné prostory, jejichž luxus dotvářel důmyslný systém vytápění, navíc hleděly do krajiny zcela bezstarostně nebývale četnými a troufale velkými obdélníkovými okny. Palác byl mimořádný i velkým počtem kleneb a jejich výtvarnou hodnotou. Tři palácová křídla, pavlačemi ve dvou úrovních obtáčela klidné až intimní nádvoří.

Západní stavení s bývalým velkým sálem v prvním patře je kompaktní, jenom co se týče vnější zdi. Nezvyklé a nad míru krásné jsou doposud sklepní prostory odvážně a zcela originální konstrukcí klenuté křížovými klenbami, přístupné širokým pohodlným schodištěm. Býval tu i vinný sklep.

V přízemí jihovýchodní strany jest také do kříže sklenutý sklep se střílnami, nad ním rovněž klenutá světnice.
Na styku východního a jižního křídla zachoval se prostor hradní kaple, stavba velice zvláštního originálního prostorového i klenebního uspořádání s pětibokým presbytářem v podobě našikmo vyloženého velikého arkýře. Jeho vnější stěny se sice zřítily roku 1855, avšak velká plošina kněžiště dosud spočívající na mohutném pilíři procházejícím až k patě paláce, zůstává podnes nejnápadnějším a nejproslulejším architektonickým prvkem hradu.

Interiér kaple zasvěcené Bohorodičce Marii Panně a sv. Kateřině Alexandrijské zdobily nástěnné malby s výjevy života Ježíše Krista a Panny Marie, dnes už však nelze jich spatřit.

Je možné ji absolvovat samostatně s psaným sylabem či komentovanou prohlídkou průvodce. Její délku si určují návštěvníci sami, dle svého zájmu a časových možností v harmonogramu dne. Osobně se domnívám, že zříceniny mají velkou vypovídající hodnotu. Obnaženým zdivem lze listovat, jako v knize, otvírá se ničím neohraničený svět probuzené obrazotvornosti.

 

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 7.-31. 8. út–ne 9.00 – 18.00
1. 9.-30. 9. út–pá 10.00 – 15.00
1. 9.-30. 9. so–ne 9.00 – 17.00
28. 9. so 9.00 – 17.00
1. 10.-31. 10. út–pá 10.00 – 15.00
1. 10.-31. 10. so–ne 10.00 – 16.00
28. 10. po 10.00 – 16.00

Vstupné

Výklad v češtině
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 120 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 100 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 100 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 40 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)