Koncerty a hudební recitály

Na Krakovci jsme za to, že „Má-li být člověk člověkem, musí být vzděláván“ odkaz našeho velkého předka je velkou osobní výzvou pro každého člověka. Naše snaha vyplývá z oproštění se dalšího zatěžování povrchností a laciné podbízivosti přítomných návštěvníků. Tomu odpovídá volba jednotlivých interpretů či účinkujících. Jsme vedeni snahou dbát úroveň nejen uměleckou, ale též na nepokřivenost charakteru. Uvádíme většinou představení menších či solitérních divadelních a hudebních interpretů se zaměřením na hlubší souvislosti (sebereflexi, sebeurčení), a následné uvědomění si či posílení vzájemně ovlivňujících se vztahů vůči v podstatě všemu vůkol nás a v nás. Sledujeme tím alespoň malé procitnutí z lhostejnosti a nezájmu o dění za „humny“.

V současném modelu většinového myšlení a chování lidí je průkazný nedostatek času pro sebe, pro nejbližší (rodina, přátelé), ale také veliký nedostatek morálky v nás samotných i samozřejmě v okolí. Při realizaci kulturních programů se jakoby výše uvedené smývá (lze objektivně poznávat či pozorovat na jednotlivých návštěvnících). Pořádáním Kulturních programů lze tuto pozitivní reakci vylepšovat jak po stránce většího množství kulturních programů tak na to navazující samotné hodnocení vztahu k veřejným financím samotných návštěvníků.

Zpět